LYRIC

Share

फूल् किन फूल्छ बाबै फूल् किन् फूल्छ 

त्याहा नै छ उस्लै भरे मर्नुछ 

(भरे मर्नु छ)—२ 

 

(बिहानिको मोइ उस्ले यति मिथ्हो लिन्छ 

सिगो जीवन् फुले जस्तै येति फुलीदिन्छ)—२ 

मर्ने कहिले मर्छ रे बाच्ने नै त मर्छ 

फूला किन फूल्छ बाबै फूल् किन् फूल्छ 

तह नै छ उस्लै भरे मर्नुछ 

भरे मर्नु छ 

 

फूल् भन्छ आउने जाने दुइतै मेरो होइन 

तर बिन्ति नखोसिदेउ मेरो बाच्ने चैन् 

बाचुन्जेल् हासि हासि मैले बाच्नु पर्छ 

फूल् किन फूल्छ बाबै फूल् किन् फूल्छ 

तह नै छ उस्लै भरे मर्नुछ 

भरे मर्नु छ 

VIDEO

WordPress Lightbox Plugin
error: Content is protected !!
0