LYRIC

Share

(फेरि आउछ आउदैन 

येस्तो रात् थाहा छैन) २ 

सङै बाचु सङै मरु 

लाग्छ किन थाहा छैन 

फेरि आउछ आउदैन 

येस्तो रात् थाहा छैन 

 

(बियोग् को जीवन् भन्दा 

अङालो को मरन् प्यारो 

बिरहको बर्स भन्दा 

आनन्दको पल् प्यारो) २ 

 

माया मिथो पार्यो कस्ले 

हामिलै थाहा छैन 

फेरि आउछ आउदैन 

येस्तो रात् थाह छैन 

 

(रात् पछि रातै परोस् 

बरु उमेर घताइदिउ 

चाहे यो रात् आखिरि होस् 

सारा ताप् हताइदिउ) २ 

 

भोलि बाच्नु छ कि छैन 

हामिलै थाहा छैन 

 

(फेरि आउछ आउदैन 

येस्तो रात् थाहा छैन) २ 

सङै बाचु सङै मरु 

लाग्छ किन थाहा छैन 

फेरि आउछ आउदैन 

येस्तो रात् थाहा छैन 

VIDEO

WordPress Lightbox Plugin
error: Content is protected !!
0