LYRIC

Share

(जे जे हुने हो हुन्छ याहा 

पर्दा पछादि नै) २ 

लुकेर कोहि रुन्छ याह 

पर्दा पछादि नै 

जे जे हुने हो हुन्छ याहा 

पर्दा पछादि नै 

 

(यो रङ्मन्च् झुत् हो 

भ्रम् हो र बेर्थ हो) ३ 

(माकुरो जाल् बुन्छ याहा 

पर्दा पछादि नै) २ 

 

(खुल्छन् रहस्य सारा 

खुल्नु हो जिन्दगि) २ 

खुल्नु हो जिन्दगि 

(खुल्छन् रहस्य सारा 

खुल्नु हो जिन्दगि) २ 

(सुतुक्क कोहि सुन्छ याहा 

पर्दा पछादि नै) २ 

लुकेर कोहि रुन्छ याहा 

पर्दा पछादि नै 

(जे जे हुने हो हुन्छ याहा 

पर्दा पछादि नै) २ 

VIDEO

WordPress Lightbox Plugin
error: Content is protected !!
0