LYRIC

Share

इछ्या मेरो एउटै छ 

येउतै होस् भग्वन् 

इछ्या मेरो एउटै छ 

येउतै होस् भग्वन् 

सब्को मुख्मा देउ 

मिथो मुस्कान् 

मिथो मुस्कान् 

मिथो मुस्कान् 

 

(जाहा हेरु देख्योस् 

फूल्को बगैचा 

मैले तेक्ने मातो होस् 

नरम् गलैच) २ 

जो भेतेनि प्यारो होस् 

मलै मै समान् 

मिथो मुस्कान् 

मिथो मुस्कान् 

 

(सासै पिच्छे लिउ म 

आनन्द्को रस् 

येति बुझु जिन्दगि 

आनन्द् हो बस्) २ 

 

आनन्दै होस् त्यो बेला 

त्यो बेल 

आनन्दै होस् जून् बेला 

छोदु म यो प्रान् 

मिथो मुस्कान् 

मिथो मुस्कान् 

 

इछ्या मेरो एउटै छ 

एउटै होस् भग्वन् 

इछ्या मेरो एउटै छ 

येउतै होस् भग्वन् 

सब्को मुख्मा देउ 

मिथो मुस्कान् 

मिथो मुस्कान् 

VIDEO

WordPress Lightbox Plugin
error: Content is protected !!
0