LYRIC

Share

(लाग्छ मन् हेरिरहु 

एक्नास् तिमिलै) २ 

(जीवन् भर् माया गरु  

येसरि नै तिमिलै) २ 

लाग्छ मन् हेरिरहु 

 

(मुर्ति बनि समय पनि 

जाहा को तेहि अदिरहोस्) २ 

मिलन् का क्षन् हरु 

जीवन् भरि लम्बिरहोस् 

 

(मेरो मन् मन्दिर्मा 

सजाउ आज तिमिलै) २ 

(जीवन् भर् माया गरु  

येसरि नै तिमिलै) २ 

लाग्छ मन् हेरिरहु 

 

(फुलेर फूल् हरुले 

धर्ति सजाउन आज) २ 

बसाउ दुइ आत्मा 

तेहि फूल् हरु को माझ् 

 

(पूजाको फूल् बनि 

चधाउ आज तिमिलै) २ 

(जीवन् भर् माया गरु  

येसरि नै तिमिलै) २ 

 

(लाग्छ मन् हेरिरहु 

एक्नास् तिमिलै) २ 

(जीवन् भर् माया गरु  

येसरि नै तिमिलै) २ 

लाग्छ मन् हेरिरहु 

VIDEO

WordPress Lightbox Plugin
error: Content is protected !!
0