LYRIC

Share

(आफ्नाले मन् पराये 

पराइले मन् पराये) २ 

 

तिम्रो आगमन्लै यह 

सबैले नै मन् पराये 

आफ्नाले मन् पराये 

 

(तिम्रो भवनले यह 

सबैको मन् खिलेछ 

तिम्रो चाहानले यहा 

पिरतिको फूल् फुलेछ) २ 

 

धुन्लै यहा छैन 

कसैको आखाम पानि 

हस्नलै सिकिसके 

तिमि बात राम्रो बानि 

 

आफ्नाले मन् पराये 

पराइले मन् पराये 

 

(यो कस्तो रूप् देखायोउ 

परिहरु सबै लजाये 

आकश्मा हेर उता 

चन्दा कता बिलाये) २ 

 

तिमिलै पाउन यह 

सबैमा तानातानि 

तिमि नै सुनाइदेउ 

कुन् दिल् कि तिमि रानि 

 

(आफ्नाले मन् पराये 

पराइले मन् पराये) २ 

VIDEO

WordPress Lightbox Plugin
error: Content is protected !!
0